Doradztwo strategiczne

Opracowanie i wdrożenie strategii, optymalizacja operacyjna i restrukturyzacja kapitałowa, relacje inwestorskie i komunikacja.

Wycena aktywów i przedsiębiorstw

Analizy i modelowanie finansowe. Wyceny opracowywane według międzynarodowych standardów wyceny dla potrzeb transakcyjnych oraz sporów sądowych i arbitrażowych.

Transakcje fuzji i przejęć

Opracowanie analiz, wycen i dokumentacji, pozyskanie inwestorów i koordynacja procesu transakcyjnego, w tym bezpośrednie wsparcie w negocjacjach.

Analizy i badania due diligence

Diagnoza rzeczywistej sytuacji komercyjnej przedsiębiorstwa. Badania due diligence finansowe i podatkowe oraz operacyjne, techniczne i środowiskowe.

Pozyskiwanie finansowania

Identyfikacja i ocena źródeł oraz inwestorów, opracowanie struktury, przygotowanie i koordynacja ofert prywatnych i publicznych akcji, weryfikacja instrumentów dłużnych i negocjacje ofert, opracowanie dokumentacji.

Projekty inwestycyjne

Przygotowanie, wdrażanie i zarządzanie. Ocena opłacalności na podstawie.

Najważniejsze branże


Przemysł ciężki
Energetyka konwencjonalna i odnawialna
Ropa naftowa i gaz
Usługi finansowe i płatnicze
Nieruchomości
Informatyka
Handel